Application Form

 • ENROLMENT FOR 2019

  All applications for new enrolments have already closed on 23 March. As from 22 June you will hear if your application has been successful. Parents must confirm acceptance by 23 July 2018.

  INSKRYWINGS 2019:

  Alle aansoeke vir nuwe inskrywings het reeds op 23 Maart gesluit. U sal voor/op 22 Junie 2018 hoor of u aansoek suksesvol was. Ouers bevestig aanvaarding teen 23 Julie 2018.

   

   

  Introduction of an online function to assist parents with tracking applications for admission to public schools.

  The function will allow a parent or guardian to check via the WCED’s website if an application submitted to the school has been captured on the SAMI system. As soon as an application has been captured by die school,an automated email will inform parents that the application has been captured by the school,  provided that the parent has supplied a valid email address. Parents will only be able to check using the learner’s ID or unique CEMIS number.  To use the function, go to https://wcedonline.westerncape.gov.za/ and click on “School Enrolment FAQ’s”. Then click on “How can I check the status of my child’s admission application?”. Enter learner’S ID or CEMIS number and click” submit”

  Bekendstelling van `n aanlyn-funksie om ouers te help met die naspoor van aansoeke om toelating by openbare skole.

  Met hierdie funksie kan `n ouer of voog via die WKOD se webwerf vasstel of `n aansoek wat by die skool ingedien is, op die School Admissions Management Information (SAMI-) stelsel vasgelê is. Indien `n geldige e-posadres verskaf is, sal `n geoutomatiseerde e-pos die ouers in kennis stel sodra die aansoek deur die skool vasgelê is.  Ouers sal net met behulp van die leerders se ID- of unieke SOBIS-nommer kan vasstel of hulle aansoek vasgelê is.  Die funksie kan gebruik word deur te gaan na https://wcedonline.westerncape.gov.za/ en op “School enrolment FAQ’s” te klik.  Kilk dan op “How can I check the status of my child’s admission application?”. Tik dan leerder se ID no en “submit”

© 2018 Bellville Primary School | Designed by SJOON